Polityka prywatności

1.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszą politykę prywatności sporządzono w celu zapewnienia lepszej obsługi Użytkowników Usług świadczonych przez wielkareklama.eu z siedzibą w Wieluniu (98-300) przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 13, NIP: 8320002720, REGON: 730018779; adres e-mail: kontakt@wielkareklama.eu nr tel.: +48 799399484 (dalej „wielkareklama.eu”)  („My”) na witrynie internetowej posterownia.com, którzy są zainteresowani tym, w jaki sposób wykorzystuje się online ich Dane umożliwiające identyfikację. Prosimy Użytkowników, aby uważnie przeczytali niniejszą Politykę prywatności i postarali się dokładnie zrozumieć, w jaki sposób na naszej witrynie internetowej zbieramy, wykorzystujemy, chronimy lub w inny sposób przetwarzamy Dane umożliwiające identyfikację oraz Dane nieumożliwiające identyfikacji. KORZYSTANIE Z DOWOLNEJ CZĘŚCI NASZEJ USŁUGI OZNACZA AKCEPTACJĘ PRZEZ Użytkownika PRAKTYK OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza polityka prywatności stanowi wykonanie obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), zwanego dalej “Rozporządzeniem”.

2. INFORMACJE OD UŻYTKOWNIKÓW NASZYCH USŁUG

Dane umożliwiające identyfikację obejmują wszystkie informacje, które można wykorzystać do dokładnej identyfikacji Użytkownika. Dane nieumożliwiające identyfikacji to wszelkie informacje zbiorcze lub informacje, które nie mogą posłużyć do ujawnienia tożsamości Użytkownika. Następne sekcje opisują, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy wszystkie Dane umożliwiające identyfikację i Dane nieumożliwiające identyfikacji. Powyższe informacje można powiązać z Użytkownikiem, jeżeli Użytkownik zdecyduje się podać nam dane osobowe na swój temat zgodnie z Warunkami korzystania z Usługi, a jeżeli jesteśmy zobowiązaniu ujawnić logi z serwerów w wyniku działań prawnych, niektóre strony trzecie takie jak dostawca usług internetowych Użytkownika mogą powiązać nasze anonimowe dane techniczne z Użytkownikiem, wykorzystując przy tym informacje, które wykraczają poza informacje znajdujące się na naszych serwerach.

Możemy również wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne lub inne anonimowe informacje śledzące, aby poprawić interakcję naszych serwerów z komputerem Użytkownika. Możemy też nawiązywać współpracę z zewnętrznymi reklamodawcami, którzy mogą (sami lub za pośrednictwem swoich partnerów) umieszczać lub rozpoznawać unikalne pliki cookie w przeglądarce internetowej Użytkownika.

3. DANE OSOBOWE

Przy składaniu zamówienia na świadczenie usług, użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu pocztowego, numeru telefonu, informacji dotyczących karty kredytowej lub innych szczegółowych informacji, których podanie jest konieczne do korzystania z naszych Usług.

W momencie wyrażenia zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez nas informacji umożliwiających dokonywanie przez Użytkownika zakupów w obniżonej cenie (rabaty, promocje) lub ofert specjalnych, za pomocą formularza kontaktowego, przetwarzamy jedynie podane dobrowolnie przez Użytkownika jego następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności za formularz kontaktowy web-push rozumie się wszelkie komunikaty zawierające informacje marketingowe wysyłane przez nas Użytkownikowi podczas korzystania ze strony posterownia.com jak i podczas odwiedzania innych stron internetowych.

Użytkownik może również wyrazić zgodę na przesyłanie powiadomień marketingowych za pomocą komunikatu wyrażonego przez przeglądarkę internetową, z której korzysta (web-push). W takim wypadku Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkownika, ponieważ operuje wyłącznie na danych, które w momencie korzystania są zapisane w pamięci przeglądarki. Administrator nie ma dostępu do danych zgromadzonych w przeglądarce internetowej Użytkownika. Zgoda ta może być odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

6. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest wielkareklama.eu z siedzibą w Polsce, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 13, 98-300 Wieluń, Polska, NIP 8320002720. Możesz skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości droga poczty elektronicznej na adres email: biuro@posterownia.com lub droga tradycyjnej poczty na adres: wielkareklama.eu, ul. Popiełuszki 13, 98-300 Wieluń, Polska.

7. ZBIERANE INFORMACJE OD UŻYTKOWNIKA

Zbieramy dane osobowe od Użytkownika, kiedy Użytkownik składa zamówienie, zapisuje się na biuletyn informacyjny lub wprowadza inne informacje na naszej witrynie internetowej. Dodatkowo za każdym razem, kiedy Użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług, nasze serwery automatycznie zbierają informacje z przeglądarki internetowej lub urządzenia Użytkownika. Te informacje obejmują adres IP Użytkownika i rodzaj przeglądarki internetowej (jeżeli Użytkownika korzysta z przeglądarki), numer identyfikacyjny urządzenia, lokalizację (jeżeli Użytkownik ma tę funkcję włączoną), dostawcę usług internetowych lub dostawcę usług bezprzewodowych, strony przekierowujące/strony wyjściowe, rodzaj platformy, datę/znacznik czasu i liczbę kliknięć, początek i koniec każdej sesji, rodzaj przesyłanych Użytkownikowi materiałów marketingowych dostosowanych do jego preferencji zakupowych (formularze kontaktowe web-push; oferty przesyłane drogą mailową, itp.), przejrzane i umieszczone w koszyku zamówienia oraz sposób ich przeglądania.

8. WYKORZYSTANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Możemy wykorzystywać informacje, które uzyskujemy od Użytkownika zgodnie z tym, co opisano powyżej, w celu szybkiego przetwarzania wszystkich transakcji Użytkownika oraz okresowego przesyłania wiadomości mailowych dotyczących zamówienia złożonego przez Użytkownika lub dowolnych innych Usług. Informacje zbierane automatycznie z przeglądarki internetowej lub urządzenia Użytkownika pozwalają nam na poprawę naszych Usług. Możemy wykorzystywać te informacje do analizowania tendencji dotyczących obciążenia naszych serwerów, świadczenia Usług, zapobiegania oszustwom, zbiorczego monitorowania ruchu odwiedzających i gromadzenia szerokiego zakresu informacji demograficznych. Nie ujawniamy tych informacji podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Dostawcy usług w przypadku przetwarzania zakupu Użytkownika.

Przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania i udokumentowania łączących nas umów, przesyłania wiadomości drogą poczty elektronicznej dotyczących złożonych zamówień lub w celach wykonania innych usług świadczonych przez Administratora. Podstawa prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy- art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązkiem prawnym, któremu podlegamy, a w szczególności z przepisami dotyczącymi, m. in. celów związanych z obsługą Usługi i fakturowania w ramach ujawnienia danych osobowych organom publicznym - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.

W oparciu o dodatkową zgodę wyrażoną przez Użytkownika dane osobowe przetwarzamy w celach marketingowych, w szczególności świadczenia usługi newslettera lub przesyłania Użytkownikowi bonusów (lub rabatów) i innych informacji. Podstawa prawna takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia.

Możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na przetwarzaniu danych osobowych w sposób polegający na przeprowadzeniu analizy oraz prowadzenia statystyk w celach marketingowych, w tym profilowania,, ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

Dane osobowe pozyskane z plików cookies zapisanych w przeglądarkach lub urządzeniach przetwarzamy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na wykonywaniu czynności analitycznych lub statystycznych, czynności administracyjnych dotyczących świadczonych Usług, przeciwdziałania fraudom czy śledzeniu zagregowanego ruchu Użytkowników serwisów internetowych. Podstawą prawna takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych w sposób polegający na przeprowadzeniu analizy oraz prowadzenia statystyk, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest związane z tym celem. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator nie ma prawa przetwarzania danych osobowych Użytkownika do takich celów.

 

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe Użytkownika są chronione przez zabezpieczone sieci i są dostępne jedynie dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji. Ponadto wszystkie informacje szczególnie chronione/informacje kredytowe są zaszyfrowane za pomocą technologii Transport Layer Security (TLS).

5.PLIKI COOKIE

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu. Niektóre pliki cookie, które używamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tak zwane sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i pozwalają nam lub podmiotowi współpracującemu z nami (pliki cookie stron trzecich) rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty (stałe pliki cookie). Jeśli pliki cookie są wysyłane, zbierają i przetwarzają indywidualne informacje o użytkowniku, takie jak dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji, a także adresy IP. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może być różny w zależności od pliku.    
W niektórych przypadkach pliki cookie są używane w celu usprawnienia procesu zamawiania poprzez przechowywanie ustawień (np. zapamiętywanie zawartości koszyka do następnej wizyty w naszym sklepie). O ile poprzez zapisywane przez nas pliki cookie dochodzi do przetwarzania przez nas danych osobowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b RODO, czyli w celu wykonania umowy, lub na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy związane z zamiarem zapewnienia najlepszego możliwego działania strony internetowej oraz wygodnego i efektywnego korzystania z niej.       
Należy pamiętać, iż dzięki odpowiednim ustawieniom w przeglądarce, użytkownik jest informowany o wysyłaniu plików cookie i może z decydować o ich częściowemu lub całkowitemu odrzuceniu. Każda przeglądarka różni się ustawieniami dotyczącymi plików cookie.

9. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI STRONOM TRZECIM

Nie sprzedajemy, nie handlujemy i nie przekazujemy w inny sposób Danych osobowych umożliwiających identyfikację podmiotom zewnętrznym bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. 

10. ODNOŚNIKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

Nie oferujemy i nie uwzględniamy produktów lub usług stron trzecich na naszej witrynie internetowej.

11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI:

  • na naszej stronie poświęconej Polityce prywatności,
  • drogą mailową zawierającą informację o zmianie polityki prywatności wraz ze wskazaniem zmienionych postanowień.

12. REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA WIADOMOŚCI MAILOWYCH W PRZYSZŁOŚCI

  • należy postępować zgodnie z instrukcjami umieszczonymi pod koniec każdej wiadomości mailowej.

13. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy, ma prawo do żądania dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podmiotowi danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

14. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne w celu zawarcia umowy i wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych na mocy przepisów prawa. Nieprzekazanie danych uniemożliwia świadczenie Usług.